Cynghorwyr / Councillors

Ms Linda Jones (Chair Person)

Mr Cynrig Mon Jones (Vice Chairman)

Mrs Ffion Mon Bullock

Mrs Carol McGregor

Mrs Barbara McKeaveney

Ms Rhian Roberts

Mr Derek Hughes

Mr Ian Owen

Mr John Pritchard

Mr Einion Parry Williams

 

Clerc:

Mr J Alun Foulkes

9 Brynteg Estate, Llandegfan, Menai Bridge, Ynys Mon, LL59 5TY.

Telephone: 01248 713501    Email: alun1965@btinternet.com

 

Sedd Gwag / Vacant Seat – Cyfethol / Co-option – Chwefror/February 2021

Llanfihangelesceifiog-Notice-of-Co-Option-1.pdf