Cynghorwyr / Councillors

Mr Cynrig Mon Jones (Cadeirydd / Chairman)

                                                             Mr Einion Parry Williams (Is Cadeirydd / Vice Chairman)

Miss Linda Jones 

Mrs Ffion Mon Bullock

Mrs Carol McGregor

Mrs Barbara McKeaveney

Ms Rhian Roberts

Mr Derek Hughes

Mr Ian Owen

Mr John Pritchard

 

 

Clerc:

Mr J Alun Foulkes

9 Brynteg Estate, Llandegfan, Menai Bridge, Ynys Mon, LL59 5TY.

Telephone: 01248 713501    Email: alun1965@btinternet.com

 

Sedd Gwag / Vacant Seat – Cyfethol / Co-option – Chwefror/February 2021

Llanfihangelesceifiog-Notice-of-Co-Option-1.pdf